Itthon » Politika

Két évig nekünk és értünk dolgozik az RMDSZ

Nem mi vettük fel, önként jelentkeztek. Meg vagyunk hatódva, tiszteltetve, öröm és bódottá.

MEGOSZTÓ PDF email

Hasonló cikkek
László Szabolcs beszámol a helyi rendőrség tevékenységéről fotó: Dávid Anna Júlia

Élő közvetítés a májusi tanácsülésről

Hol az arany? Ezen a csütörtökön, valószínűleg az...
fotók: Gál Előd

Derzsi vagy Sinka?

Puszta kézzel csaptak össze a helyi...
Antal Lóci vasárnap három olyan korábbi képet is posztolt, amin az elhunyt szenátorral együtt látható. Fotó: Antal Lóránt Facebook-oldala.

Antal Lóránt lesz Hargita megye szenátora

A fiatal politikus megerősítette, hogy ő veszi át Dr....

fotó: Gál Előd
fotó: Gál Előd
szerkesztoÍRTA: PÁL EDIT ÉVA
2018. április 13., 13:43
0 hozzászólás. 

Öt órakor még hosszú, izzadt sor kígyózik az étterem előtt a koranyári napsütésben, minden parkolóhely foglalt, és egy őrült újságíró szinte elütteti magát az útkereszteződésben. A régi és új RMDSZ-tagok szorgosan regisztrálnak, hogy részt vehessenek a hamarosan kezdődő RMDSZ közgyűlésen.

Ardmsztisztujitas01

Mindenki itt van, aki számít. Kelemen Hunor Benedek Árpád Csaba volt alpolgármesterrel trécsel az első sorban, aztán megérkezik Birtalan József is.

Ardmsztisztujitas08

A középső sorban Derzsi László és Sinka Arnold elnökjelöltek fogják közre Antal Lóránt szenátort, Sebestyén Csaba és Benedek Zakariás képviselőket, Asztalos Ferenc volt képviselőt, Incze Csongor volt megyei alelnököt, akit korábban az újraszervezéssel megbíztak, de hirtelen lemondta az erről szóló interjúnkat, hogy kicsivel később kiderüljön, a városi szervezet tulajdonképpen nincs. Kelemen elhagyja Benedeket, beül közéjük. Vajon az, hogy Sinkához van közelebb, jelent-e valamit?

Volt ez tízezer is

Bíró Barna Botond áll mikrofonhoz szemrevaló nyakkendőjében. „Üljenek le, mert hosszasnak ígérkezik ez a mai gyűlés" – tanácsolja a hátul álldogálóknak. Nem tudom, mikor volt utoljára városi RMDSZ-közgyűlés ennyi taggal – mondja. Majd, köszönti az egybegyűlteket, köztük Bokor Sándor és Bálint Elemér polgármestereket, valamint az UIET és a nőszervezet tagjait.

Ardmsztisztujitas05

Volt, amikor 10 ezer tagja is volt a városi szervezetnek – tudatta vele nemrég a városi RMDSZ egykori elnöke, Sófalvi László. Erre van szükség, hogy ezután is 10 ezer tagja legyen. Új alapokra helyezzük a szervezetet: tudjuk azt, hogy miért jutottunk ide, és ne kövessük el azokat a hibákat még egyszer.

Majd elmond egy oroszhegyi viccet, hogy érzékeltesse a múlttal való szakítás okát a szervezetben: Az oroszhegyi embert idegen helyen azért nem szolgálják ki a kocsmában, mert nem ismerik, otthon azért nem, mert ismerik. Azért szűnt meg a városi RMDSZ 2016-ban, mert azokat, akik akkor fémjelezték a szövetséget, az emberek kiismerték.

Ennek a hasonlatnak némileg ellentmond a következő mondata: – Mindenkinek a munkájára szükség van, van mit dolgozni. A cél az, hogy az emberek visszanyerjék a hitüket, hogy van értelme az RMDSZ-hez fordulni mindenféle problémával, visszanyerjék a bizalmukat.

Nyílnak a virágok és az RMDSZ

A házigazda után Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke lép a mikrofon elé. Fáradtnak tűnik, keresgéli a szavakat. Kicsit olyan, mint aki eljött, hogy legyen itt, mutassa meg magát, de igazából elege van mindenből, és legszívesebben már otthon lenne. Ezt tükrözik első mondatai is, amik kicsit kuszára sikerültek, de legalább nekifogott, és kezd belejönni. „Messziről jött emberként azt mondok, amit akarok, de nem mindegy, mit".

Ardmsztisztujitas06

Elismeri, hogy két évvel ezelőtt a választások elvesztése kudarc volt, közös kudarc, de van remény stb., megvan rá a potenciál, hogy a városi szervezetek között legerősebb lehet a székelyudvarhelyi. Erős, határozott értékrenddel rendelkező magyar közösség a székelyudvarhelyi, hízeleg és nem bírja megállni, hogy fel ne hozza a Csík-Udvarhely ellentétet.

Nyitottság a közösség fele, bizalom, a problémák megoldása az aktuális szlogenje az RMDSZ-nek, mindenki erről beszél. A sikeres közösségek, nemzetek arról ismerszenek meg, hogy erős bizalmi kötelék van a tagok között. A közjó szolgálata, a közös jövőkép megfogalmazása stb. – ezek most a fontos dolgok.

Ardmsztisztujitas10

Az országos RMDSZ támogatni fogja mindkét elnököt, akit a székelyudvarhelyiek ma, illetve az udvarhelyszékiek jövő héten megválasztanak – biztosította támogatásáról a jelölteket Kelemen Hunor, majd áttért az országos döntések magyarázatára:

„Van, amikor mi alakítjuk a döntéseket, van, amikor kényszerpályára kerülünk. Sajnos 2018-ban újra kell kezdenünk dolgokat, újra el kell magyaráznunk a románoknak a dolgokat. Ez az év, nagy kihívás egy 6-7 százalékos pártnak. „Nem azért választunk egy partnert, mert azt szeretjük, mindenben egyetértünk, hanem azért, mert jobb lehetőség nincs" – szögezte le.

Aztán a köszönések ideje következik: megköszönte a Minority Safe Pack aláírásgyűjtőinek, az aláíróknak, hogy sikerült leadni a megfelelő számú aláírást, illetve azt, hogy a magyar országgyűlési választáson szavaztak, „azt, hogy kire szavaztak, nem kell megköszönni, erről semmi kétség sem volt" – legyintett Kelemen Hunor, majd elégedettséggel nyugtázta, hogy a FIDESZ-KDNP kormánnyal sikerült jó viszonyt kialakítani.

A beszédeket hallgatva, de főleg a testbeszédet nézve legalább ennyire kétség sem fér ahhoz, hiányzik-e a lelkesedés, a hit átadásának szempontjából a szervezetből Verestóy Attila. Hiányzik. Ő tudott meggyőződéssel beszélni bármiről.

Mielőtt szavaznánk, szavazzunk!

Már háromnegyed öt, amikor Bíró bejelenti, „334-en vagyunk jelen regisztrált tagok, a közgyűlés határozatképes", megkezdődnek a munkálatai. A közgyűlés úgy zajlik, hogy előterjesztenek javaslatokat, a közönség pedig, hogy mihamarabb hazamehessen, egyöntetűen megszavazza. Egyedül Borbáth István, volt helyi alelnök, önkormányzati képviselő jelzi hangosan, ő tartózkodik.

armdsztisztujitas

Bíró ülésvezetőket választ maga mellé Arros Orsolya, a nőszervezet elnöke és Antal Lóránt szenátor személyében, a közgyűlés, ami még igazából nem is nevezhető annak, egyetért, egy tartózkodás van: Borbáth István.

Az ügyvezető elnök felsorolja a napirendi pontokat. Az első pontban Benedek Árpád Csaba, a küldöttgyűlés-előkészítő bizottság elnöke elmondja, háromszor üléseztek, megállapították a jelentkezési határidőket, aztán elfogadták mindkét jelölt jelentkezési dossziéját, Derzsi László 96, Sinka Arnold 141 támogatói aláírással adta be az ügycsomóját, és 544 RMDSZ tag rendezte tagságát, végül megállapították, milyenek legyenek a szavazólapok, és hogy az nyerjen, aki az érvényesen leadott szavazatok felét plusz egyet megszerzi. Az ún. közgyűlés elfogadja a küldöttgyűlés-előkészítő bizottság határozatait.

Megszűnnek a körzetek

A második napirendi pont az alapszabályzat módosítása. A beérkezett javaslatokat Sófalvi László, a területi szabályzatfelügyelő bizottság elnöke ismerteti. Elmondja, érdekes helyzet áll fenn: egy nem működő szervezet alapszabályzatát módosítják, míg az alapszabályzat nincs elfogadva, a mostani közgyűlés csak egy találkozónak nevezhető.

Ardmsztisztujitas03

Pontról pontra ismerteti a módosító javaslatokat, melyekből néhányat elfogad a bizottság, másokat nem. Mivel időközben változott az országos RMDSZ alapszabályzata, a helyit hozzá kell igazítani. Az új szabályzat szerint nem lesznek ezentúl körzetek, legalábbis hivatalosan nem, és így nem is a körzetek küldöttei döntenek például a helyi jelöltekről egy tisztújításon, hanem közvetlenül a helyi RMDSZ tagok alkotta közgyűlés.

Az ügyvezető elnök egy luxusfeladat lenne, irodavezető helyett a széki RMDSZ irodájában egy kisegítő alkalmazottal kell megerősíteni az irodát, aki az adminisztratív feladatokat el tudja látni. Tehát a helyi RMDSZ-irodát ugyanott kell keresni, ahol eddig: a polgármesteri hivatal második emeletén a széki irodában.

Sófalvi megkérdezi Derzsi Lászlót, elfogadja-e a bizottság döntését. Derzsi igennel válaszol. Kiderül, ő küldte be mind a módosító javaslatokat.

Bemutatkoznak a jelöltek

A jelöltek 5-5 percet kapnak a bemutatkozásra, programjuk ismertetésére, 1 percig pedig a közönség kérdezhet. Derzsi László kezdi, elmondja, hogy egy kisváros közélete nem a sértegetésekről kellene, hogy szóljon, hanem az építkezésről, vagy valami ilyesmi.

Ardmsztisztujitas003

Sok-sok szép gondolat hangzik el, de a legjobban az tetszik, hogy beépítette beszédébe, hogy néhány napja valaki említette, ugyan miért van szükség helyi szervezetre, fel se tűnt két év alatt a hiánya, és most azért akarnak dolgozni, egy egész csapat, hogy két év múlva ugyanaz az ember azt mondhassa, milyen jó, hogy van a helyi szervezet. Meg vagyunk hatódva, tiszteltetve és minden.

Partnerségen alapuló szervezetet akar, a civilekkel, egyházakkal, és különösen a vidéki szervezetekkel, községekkel, ugyanis szerinte nem létezik Székelyudvarhely a várost körülvevő községek nélkül. Felbukkant ismét a jövőkép és a nyitott szervezet kifejezés, na meg az örök párbeszéd.

Ardmsztisztujitas001

Sinka Arnold beszédének felépítése némileg különböző, ő tényleg bemutatkozik mintegy a múltját, tapasztalatait, értékrendjét és kapcsolatait ajánlva fel a szervezetnek: 1980-ban született Székelyudvarhelyen, egyházi nevelésben részesült, a Gyulafehérvári Caritasnál dolgozik évek óta Kovács Sándor ft. esperes felkérésére szociális és vidékfejlesztés szakirányokon, hat éve van benne a helyi közéletben, úgyhogy van némi rálátása a dolgokra.

Friss levegőt szeretne engedni, rendszerszemléletű megoldásokat, illetve a közösség és az emberek szolgálatát.

Régiek kontra újak

Borbáth Istvánnak és Géczi Leventének vannak kérdései. Borbáth azt kérdi Derzsitől, hogy az önkormányzati frakció tagjaként két év alatt miért nem kezdeményezte egyszer sem a széki RMDSZ-től a tisztújítást, a szervezet megújulását, és arra is kíváncsi volt, hogy RMDSZ-tagok maradnak-e azok, akik korábban azok voltak, csak most március 28-ig nem fizették be a tagsági díjat, és így szavazásra sem jogosultak. Azt a választ kapta, hogy igen, azok maradnak.

armdsztisztujitas21

Géczi pedig mindkét jelölttől azt, hogy hogyan képzelik el a jelenlegi, MPP-EMNP-s városvezetéssel az együttműködést. Nagyjából mindkét jelölt ugyanazt mondta: a párbeszéd hívei azokban a dolgokban, amik jók, és a konstruktív vita, illetve az esetleges konfliktus felvállalásának hívei azokban, amiket nem tartanak helyesnek.

armdsztisztujitas22

Csáki Jenő fényképész a régi RMDSZ-esek nevében kikéri magának, hogy azt mondják, megszűnt a szervezet. Szeretné az új tagok tudomására hozni, hogy a régi szervezet nem azért szűnt meg, mert a régi tagok ezt akarták, hanem azért, mert valaki vagy valakik fentről megszüntették. Ezzel a Verestóy és Bunta közötti konfliktusra utalhatott.

Bennük van az X

A szavazás következik, miközben Kelemen Hunor elegánsan meglóg. A szavazás úgy zajlik, hogy felolvassák a regisztráltak nevét, akik elveszik Benedek Árpád Csabától a szavazócetlijüket, majd bemennek egy fülkébe, ott tesznek egy x-et a jelölt neve melletti körbe.

armdsztisztujitas20

Nagyon eredeti, a valódi szavazásokra megszólalásig hasonlító a díszlet: valahonnan sikerült pont olyan ronda kék áttetsző függönyöket szerezniük a rögtönzött választási fülkékbe. Az esemény patináját pedig az egymásra rakott kerek asztalok növelik. Ötletes térelrendezés.

Akik leszavaztak kimennek dohányozni, kávézni. Birtalan József volt megyei alelnököt és Borbáth István volt alelnököt a kávéasztalnál csípjük el. Nevetgélnek a történteken.

armdsztisztujitas17

Borbáth Istvánt megkérdezzük, miért tartózkodott a szavazásokon – azt mondja, hogy ne legyen unalmas, egyhangú a dolog. És hogy nem egyszerű ennyi ember jelenlétében ellentmondani, vagy csak nem egyetérteni az elhangzottakkal. Tisztázza, a politika a költségvetésről szól, arról, hogy ki költheti el a közös pénzt. Nagyon jó, hogy vannak újak, és vannak változások, de semmi garancia arra, hogy ez az új garnitúra jobb lesz, mint az előző. A régiekkel sem szép dolog teljesen szakítani, nem szép megtagadni elődeinket, ha így teszünk, bennünket is megtagadnak majd az utódaink.

armdsztisztujitas18

Miután ezt szépen elpróbáltuk a folyósón, Borbáth úr bejött a terembe, és a mikrofonba is elmondta. Hozzátette: „Ha egy előre eldöntött szabályzat szerint fog működni, és nem működés közben, az érdekek mentén változó szabályok alapján, akkor van esély arra, hogy az új csapat jól funkcionáljon. A régiek nevében Csáki Jenő is felszólalt, és elmondta kifogásait.

Ítélet helyett!

Izgalmassá kezd válni a történet, amikor Imre Gábor, az UIET frissen megválasztott elnöke pattan fel, és mond ellent Borbáthnak. Hogy neki 25 éves fiatalként épp az fáj, hogy az új vezetés nem szakít végleg a hagyományokkal, nem tagadja és ítéli el a múltat. Változásra szükség van, és ő nem hajlandó lemondani a változás, a fejlődés lehetőségéről, mert ha ez nem történik meg, akkor végérvényesen lemarad Udvarhely a világtól, egy porfészekké válik. A kompromisszumot arról kell megkötni, hogy lassabban, vagy gyorsabban történjenek meg a változások.

Borbáth azt válaszolta: Te vagy túl későn veszítetted el a szüzességedet, vagy nem a lányokat szereted.

armdsztisztujitas15

Mire Imre felpattant: És ha nem a lányokat szeretném, azzal mi lenne? Ön homofób? A mellette ülők segítettek megnyugodni, és leülni neki. Egyébként az összes szpícs közül az övében volt a legtöbb erő, személyes meggyőződés és végre elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a sértegetést leszámítva, két érvényes paradigma feszül egymásnak.

A képviselők koncertje

Hogy ne unatkozzunk a szavazatszámlálás alatt, felálltak a képviselők, Sebestyén Csaba, Benedek Zakariás, Bokor Sándor parajdi polgármester, Asztalos Ferenc volt képviselő, és szóltak egy-két kedves szót az egybegyűltekhez.

armdsztisztujitas16

Bokor Sándor helyeselte Derzsinek a környező településekkel való partnerség kialakítására vonatkozó terveit, Benedek beszédéből pedig az maradt meg, hogy a helyi RMDSZ olyan, mint a patakmeder, néhol elszűkül, máshol kiterebélyesedik, a régi nem szűnt meg, csak beszűkült, most meg egy szélesebb részhez ért. Költői kompromisszum. Antal nem szólt hozzá. Ja, mert neki fontosabb dolga volt: szavazatokat számlált.

Ardmsztisztujitas25

A politikuskoncert közben szétszéledt a közönség. Javasolnánk, hogy legközelebb talán mégiscsak fontolják meg Asztalos képviselő ötletét, és énekeljenek. Talán nem lenne olyan hamis.

Derzsi nyert

Visszatért a szavazatszámláló bizottság, Benedek Árpád Csaba felolvasta az eredményeket: szorosan, de Derzsi nyert. Taps és hurrá az egyik oldalon, csalódás a másikon. Az emberek szétszéledtek.

armdsztisztujitas12

Pedig most következett az elnökség és a választmány megválasztása, Derzsi javasolta, hogy Sinka is legyen elnökségi tag, de ő visszautasította ezt. Harminckét választmányi tagot és nyolc elnökségit jelöltek meg, aztán tanúi lehettünk egy vicces jelenetnek: gratulálva mutatkoztak be egymásnak az új csapattagok.

Az elnökség tagjai:

Derzsi László, Szakács Tibor, Bálint Levente, Darabont Gergely, Berde Zoltán, Balla Ibolya, Incze Csongor

A választmány tagjai:

Derzsi László, Szakács Tibor, Bálint Levente, Darabont Gergely, Berde Zoltán, Balla Ibolya, Incze Csongor, Arros Orsolya Blanka, Benedek Árpád Csaba, Lőrincz Zsuzsanna, Sinka Arnold, Szabó Gyula, Ványolós István, Sebestyén Csaba, Benedek Zakariás, Antal Lóránt, Jakab Zoltán, Fazakas István, Fülöp Mihály, Péter Sándor, Szécsi Mózes, Berkeczi Arnold, Berkeczi Zorán, Karamán Zsolt, Tódor Norbert, Birtalan József, Asztalos Ferenc, Kovács Zsuzsa, Nagy Nagy Lajos, Püsök Zoltán, Lukács Zoltán, Bíró Ibolya, Bálint Csaba, Cseresznyés Zoltán, Bálint Attila.

Jövő csütörtökön ugyanitt találkozunk, akkor állítólag a rossz és a jó Bíró Barna Botond közül választják meg a udvarhelyszéki elnököt.0 hozzászólás

hirdetes

hirdetes
Hozzászólások | Szabályzat

Hozzászólások Copyright (C) 2009 uh.ro. Minden jog fenntartva."