Itthon » Politika

Élő közvetítés a városi tanács májusi rendes havi üléséről

A májusi legforróbb témák a székelyzászló kitűzése, a Székelyudvarhelyért Alapítvány és az Urbana. Percről percre közvetítünk.

MEGOSZTÓ PDF email

Hasonló cikkek
László Szabolcs beszámol a helyi rendőrség tevékenységéről fotó: Dávid Anna Júlia

Élő közvetítés a májusi tanácsülésről

Hol az arany? Ezen a csütörtökön, valószínűleg az...
fotó: Gál Előd

Két évig nekünk és értünk dolgozik az RMDSZ

Nem mi vettük fel, önként jelentkeztek. Meg vagyunk...
fotók: Gál Előd

Derzsi vagy Sinka?

Puszta kézzel csaptak össze a helyi...

Tanácsülés Székelyudvarhelyen
Fotó: Csedő Attila
szerkesztoÍRTA: SZASZA
2014. május 29., 07:02
0 hozzászólás. 

10:15 A következő ülést Koncz Melinda vezeti, a mostani tanácsülés végetért.

10:11 Kulcsár-Székely Attila szerint tanácsi határozattal kellene kötelezővé tenni a kutyatartó gazdák számára, hogy begyűjtsék a kutyapiszkot.

10:08 Tikosi László elmondja, több kutya is be van fogva jelenleg is, a betegeket el is altatják. A Bethlen-negyedben ugyanakkor kijelöltek egy helyet az SzKA és a Póráz Klub képviselőivel, ahol kutyaparkot szeretnének létesíteni.

10:07 Sinka Arnold a kóbor kutyákról beszél, megkéri az illetékeseket, foglalkozzanak az üggyel. Szerinte a Bethlen-negyedi parkban az ott sétáltatott kutyák piszkával is kezdeni kellene valamit, ugyanis nagyon zavaró.

10:03 Jakab Attila a székelyzászló ügyére utal vissza, azt kérdi, hogy mikor helyezik ki.

10:02 Benedek szerint nem a földosztó bizottságra tartozik a parcellázási terv technikai hibája, ennek javítása érdekében kéréssel kell fordulni a megfelelő tesülethez.

09:57 Mike Levente arról beszél, hogy javításra szorul a Kútmocsár-dűlő parcellázási terve, és a várost Bikafalvával összekötő új útszakaszt is említi, ugyanis szerinte nem értesítettek néhány tulajdonost, ami kellemetlenséget okozott, és erre figyelni kellene a következőkben.

Tanácsülés Székelyudvarhelyen

09:56 Tikosi László műszaki igazgató ígéri, elemezni fogják a kerítések kibővítésének lehetőségét.

09:54 A tanácsos a Márton Áron téri Krisztus szobor ügyét is felhozza, szorgalmazza ennek a restaurálását, szerinte ösztökélni kéne az egyházat, hogy ejtsék meg minél hamarább. Egy kérdése is van, ugyanis a sajtóban többször is megjelent egy számvevőszéki ellenőrzés ügye, erről kér tájékoztatást.

09:52 Orbán Balázsnak több apró meglátása is van a különfélék közt. Javasolja, hogy a városközpontban, a Baczkamadarasi Kis Gergely előtt található kovácsoltvas kerítést hosszabbítsák meg egészen a parkolásgátló cölöpökig. Ugyanakkor a Kőkereszt téri éjjel-nappali bolt előtti kerítésben van egy egyméteres üres szakasz, ezt is foltozni kéne.

09:50 Még egy napirendi pont van, két új tagot kell javasolnia a tanácsnak az Urbana közgyűlésébe. Benedek Árpád Csaba szerint nincs szó az esetében összeférhetetlenségről, ugyanis ő lemondott a közgyűlési tagáságáról, mielőtt megállapíthatták volna az összeférhetetlenséget.

Tankó László helyére Zakariás Zoltánt, Benedek Árpád Csaba helyére Pécsi Kolumbán Imolát javasolták. A tanácsosok egyöntetűen megszavazták ezt.

09:49 Orbán Balázs reméli, hogy a helyi rendőrök mernek majd intézkedni a rendbontók, törvénysértők ellen. Az intézmény szükségességével mindenki egyetért, a mostani határozattervezetet is mindenki elfogadta.

09:46 A székhely kapcsán számára is friss információ, hogy van székhely, de elég rossz állapotban. Felújításra van igéret, addig is a Villanytelep utcai volt Ivó Kft. épületében működnek.

09:45 László Szabolcs, a helyi rendőrség vezetője arról számol be, hogy ezekre az osztályokra azért van szükség, mert a törvény írja elő. Ő is osztotta Mike véleményét, amíg nem ütközött adminisztratív problémákba.

09:44 Az MPP-s tanácsos először csak azokat az állásokat hagyná jóvá, amik a közbiztonság növelésére irányulnak, és csak később a többit. Másik kérdése, hogy van-e székhelye az intézménynek.

09:42 Mike Levente örvend, hogy történnek előrelépések a helyi rendőrség ügyében, de úgy érzi könnyen átfutottak a történeten. Tudomása szerint elsősorban a közbiztonság javítása érdekében volt szükség az intézményre, és a szervezeti felépítés támogatja ezt, de kérdi, hogy valóban szükség van-e mindazokra az osztályokra, amiket most beterveztek.

09:40 A következő napirendi pont a helyi rendőrség. Arra kérik a tanács támogatását, hogy módosítsák az intézmény szerkezeti felépítését. Nincs szó nagy módosításokról, csupán egy-két új funkció kerül be, és kevesebb felsőfokú végzettséggel rendelkezőt vonnának be a munkába, ugyanis középfokú végzettségűekre is szükség lesz.

09:39 Még egy egyöntetű döntés a helyi közösségek hozzájárulásáról a gyermekvédelmi tevékenységek támogatásához. Hasonló a következő tervezet is, csak itt a szociális segédlet tevékenységének támogatása a téma, ez is egyöntetűen megy át.

09:38 A tanács még egy határozatot hozott egyöntetűen: megbízták a helyi földosztó bizottságot három csereháti parcella tulajdonjogainak meghatározásával.

09:36 A tanácsosok egyöntetűen elfogadták a székelyzászló állandó jelleggel történő kitűzésére vonatkozó tervezetet.

Tanácsülés Székelyudvarhelyen

09:35 Orbán egy kapcsolódó tervezetről is szól, amit az MPP terjesztett elő: azt szeretnék, ha a város elfogadna egy határozatot, mellyel kinyilvánítja, hogy Székelyföld Autonóm Régióhoz szeretne tartozni 152 másik településsel együtt. Az alpolgármester nem látta még a tervezetet, de a jegyző szerint még a hivatalos válaszadási időn belül vannak, Orbán várja a következő ülést, hogy előterjesszék.

09:33 Orbán Balázs is úgy értékeli, hogy a jegyzőnek valóban kötelessége elmondani a jogi meglátásokat, de itt többről van szó, mint arról, hogy miként viszonyul a kérdéshez a prefektúra. Szerinte ha ebből jogi nézeteltérés lesz, azt bátran föl kell vállalni.

09:31 Biró Edith arról számol be, ők úgy képzelték el, hogy állandó jelleggel tűznék ki a zászlót, és Csíkszeredát hozza fel példaként, ahol két székelyzászló is állandó jelleggel ki van tűzve. Ő is tud a sepsiszentgyörgyi példáról, ahol levetették a lobogót.

09:29 Bodnár László jegyző azt mondja, nem írhatja alá a határozatot, ha a zászló állandó jelleggel lesz kiállítva. Vonatkozó törvényt ugyan nem talált, de precedenst igen. Ha a tervezet bizonyos alkalmakra korlátozza a zászló kitűzését, akkor aláírhatja a határozatot, azzal a megjegyzéssel, hogy ezek az alkalmak megfelelnek a hatályos törvényeknek. Azt is hozzáteszi, hogy attól még hozhatnak egy határozatot, amiért ő nem írja alá.

09:28 Benedek Árpád Csaba mutatja be a tervezetet, amit a tanácsosok terjesztettek elő, mindenikük aláírta. Az alpolgármester szerint úgy korrekt, ha olyan tervezetként fogalmazzák meg, amire törvényes keret van. Ezek szerint a kisebbségek használhatják a szimbólumaikat az ünnepeiken, így a határozattervezet is így lesz megfogalmazva.

09:26 És most: székelyzászló.

09:25 11. napirendi pont, az oktatásban dolgozók kiszállási költéségét fedező összeget hagyná jóvá a tervezet. Itt sem volt nézeteltérés, mindenki támogatta.

09:24 Megüresedett egy ifjúsági lakás a Csereháton, a listán a következő család költözne be. Ezt a teljes tanács támogatta.

09:21 Jakab Attila egyetért az előtte szólóval, és azt kérdi az Urbana vezetőjétől, hogy milyen pályázati forrásból biztosítja a szolgáltató a vízszintes elosztású rendszer kiépítését a lépcsőházakban. Ráduly Mihály korrigál: az összeget az Urbana fejlesztési alapjából fedezik, az igénylők pályáznak erre. Az RMDSZ tanácsosok egyébként megszavazták a törzstőke növelését.

09:19 Az Urbana törzstőkéjének a növelése a következő téma. 300 ezer lej az összeg. A szakbizottságok pozitívan véleményezték a tervezetet, Orbán Balázs elmondja, az MPP nem támogatja a tervezetet. Ők úgy tudják, az enyhe telek miatt nem tudott elég hőt értékesíteni a szolgáltató, az ebből eredő hiányt fedezné a mostani kiegészítés, de az MPP nem látja, hogy valakik visszacsatlakoznának a távhő-rendszerre.

09:17 Megüresedett néhány taxis hely: hetet személyszállításra, egyet mozgássérültek szállítására hagynának jóvá. Hozzászólás nélkül, teljes egyetértésben szavazták meg.

09:15 Lejárt a szünet, az MPP frakció egyeztetett az igazgatóval, kérik a szavazást. Ez meg is történik, 16 tanácsos támogatja, Jakab Attila és Zakariás Zoltán tartózkodnak, a tervezet átment.

Tanácsülés Székelyudvarhelyen

09:02 Orbán Balázs szerint a következő ülésig tisztázni lehetne minden, az üggyel kapcsolatos kérdést. Az ülésvezető azt kérdi, mit kezdtek el eddig vizsgálni, amit folytatni szeretnének a következő ülésig. Orbán öt perc szünetet kért, ami alatt a jogi szakbizottság is összeül.

09:01 Zakariás azt kérdi, mennyire érintené negatívan az intézményt, ha a következő ülésén fogadnák el a költözésre vonatkozó tervezetet. Az igazgató szerint most kéne elfogadni, mert hanem nem lesz idejük költözni.

08:59 Antal azt is elmondja, a református egyház igényt tart arra a négy teremre, ahol jelenleg a tanítóképző felsőoktatás működik. A volt UCECOM épületébe való költözést ők maguk is vegyesen fogadták, hiszen a tanítóképzés évtizedek óta a mostani helyen folyt, de ezen túltették magukat, és a jövőbe néznek, ezért költöznének.

08:57 Itt van a BBTE képviselője is, Antal Sándor, aki azt a kérését fejti ki, hogy az általa képviselt tanítóképző intézmény szeretne felősoktatási légtérben működni, hiszen ez alapvetően más, mint a közoktatás.

08:54 Kulcsár-Székely Attila azt kérdi Zakariástól, hányszor és milyen lassan kell elmondani, hogy megértse, a tavalyi határozattervezetben szó sem volt arról, hogy két hónap alatt kell elköltöztetni az iskolát.

08:52 Zakariás szerint az akkori költöztetést a módszer miatt nem támogatták, túl gyors lett volna. Továbbra is összefüggésében szeretnének tárgyalni az oktatásról, stratégiát akarnak. A mostani határozathoz egyébként kétharmados többségre van szükség.

08:51 Gergely László elmondja, az RMDSZ frakciónak volt egy másik ajánlata is, hogy a mezőgazdasági szakközépiskolát költöztessék oda, ezt nem támogatták, és most ezt sem.

08:49 Az EMNP tanácsosa szerint át kéne alakítani a mostani oktatási hálózatot, a szakoktatás kérdése is módosult. Szerinte a Benedek Elek négy tantermének máshol is lehetne helyet kapni.

08:47 A szakbizottságok itt sem ellenezték a dolgot, de dr. Zakariás Zoltán kifejti, a néppárti frakció nem tud egyetérteni ezzel a részleges átadással. Ismételten nehezményezi, hogy a városnak nincs oktatási stratégiája.

08:45 Az érintett szakbizottságok támogatták a kérdést, hozzászólás híján szavaztak, egyöntetűen elfogadták a tervezetet. A hetes napirendi pont ugyanerre az épületre vonatkozik, ezzel adnák át tanügyi célra az épületet.

08:44 Ezt el is fogadta a tanács egyöntetűen. Most a Budvár utca 2 szám alatti ingatlan, vagyis a volt UCECOM iskola közvagyonba való vétele a téma.

08:43 Egy Malom utcai lakos a szomszédjában levő Zsibongó napközivel beszélte meg a szomszédos ingatlanok határvonalának módosítását, erre vonatkozik a következő tervezet.

08:42 Módosult a költségvetés is, hiszen az Ikos Conf támogatása mellett más pályázati pénzeket is be kellett venni. Gond nélkül átment a tervezet.

08:41 Az Ikos Konf Rt. a Bedenek Elek Pedagógiai Líceumnak 1300 lej támogatást adott, ezt most már tanácsi határozat is szentesíti.

08:38 Itt sem volt probléma, az RMDSZ-frakció megszavazta a tervezetet.

Tanácsülés Székelyudvarhelyen

08:34 A tavalyi évi adatok után most a 2014-es első negyedévet veszik szemügyre.

08:32 A szakbizottságoknak tetszett a zárszámadás, az RMDSZ-es tanácsosok szavazatukkal is támogatták, így átment a tervezet.

08:30 Karda Emese gazdasági igazgató a tavalyi költségvetés zárszámadásának fő számait sorolja.

08:27 A Székelyudvarhelyért Alapítványra vonatkozó tervezetét levették napirendről, de lett egy új tervezet, ugyanis az Urbana vezetőségi tanácsába Tankó László és Benedek Árpád Csaba helyére kell nevesíteni tagokat - előbbi lemondott tanácsosi mandátumáról, utóbbi összeférhetetlen.

08:25 Az ülést Jakab Áron Csaba vezeti, a jegyző megállapítja, hogy csak Gálfi Árpád hiányzik betegség miatt, így 18 tanácsos van jelen.

08:22 "A jó hír, hogy a város több százezer lej értékben nyert pereket" - két ingatlan kapcsán született végleges bírósági döntés: a Bethlen Gábor utca 43 szám alatti ingatlan és a volt fertőző épülete lett a városé.

08:21 A polgármester azt is cáfolja, hogy ne lenne forrás a szejkei hőerőmű megépítésére: 2016 közepe vagy vége az a határidő, ameddig beindul.

08:20 Bunta a volt polgármesterrel, Szász Jenővel is egyeztetett a város fejlődése érdekében, de szó sincs paktumról, mint ahogy az a sajtóban megjelent.

08:17 A polgármester arról is beszámol, hogy egyeztetett a Sapientia egyetem vezetésével, pontosabban Kató Béla kuratóriumi elnökkel, és szerintük elfér az UCECOM épületében a BBTE Tanítóképző Főiskola is, ezért megtörténhet a költöztetés.

08:13 Bunta nem látja akadályát, hogy időszakonként kitűzzék a székelyzászlót, de úgy gondolja, hogy állandóan nem lehet kitűzve, mert abból per is lehet, és akár a polgármesteri hivatal épületéről is levetetheik jogi úton.

08:11 A tizenhetes napirendi pont, a helyi rendőrségre vonatkozó határozattervezet kapcsán a polgármester elmondja, hogy nem sikerült elég olyan embert kapni, aki megfelel a kritériumoknak, most egy olyan, fiatalokból álló csapatot terveznek összeállítani, akiket még ha többet is kell oktatni, de ütőképesek lesznek.

08:10 Bunta szerint nem változott a véleménye, a tartozást be kell hajtani, akkor is ha az adós a város volt polgármestere.

08:06 Visszavonta a Székelyudvarhely Alapítvány tartozására vonatkozó határozattervezetet a polgármester. Ugyan próbálták végrahajtani a tervezetet, de több probléma is felmerült, többek között az, hogy az átadni kívánt épületbe egy szociálisan hátrányos helyzetű illető lakik, ezért egyelőre átütemezik.

08:00 Alig ütötte el az óra a nyolcat, máris szinte az összes tanácsos megérkezett a terembe, hamarosan kezdődik az ülés. 0 hozzászólás

hirdetes

hirdetes
Hozzászólások | Szabályzat

Hozzászólások Copyright (C) 2009 uh.ro. Minden jog fenntartva."