Itthon » Politika

Élő közvetítés a városi tanács márciusi üléséről

Egyből két ülést is tart a székelyudvarhelyi városi tanács: rendkívülivel kezdenek, majd a rendes havin költségvetést alkotnak a városnak.

MEGOSZTÓ PDF email

Hasonló cikkek
László Szabolcs beszámol a helyi rendőrség tevékenységéről fotó: Dávid Anna Júlia

Élő közvetítés a májusi tanácsülésről

Hol az arany? Ezen a csütörtökön, valószínűleg az...
fotó: Gál Előd

Két évig nekünk és értünk dolgozik az RMDSZ

Nem mi vettük fel, önként jelentkeztek. Meg vagyunk...
fotók: Gál Előd

Derzsi vagy Sinka?

Puszta kézzel csaptak össze a helyi...

tanacs1
Fotó: Csedő Attila
szerkesztoÍRTA: KATONA ZOLTÁN
2013. március 28., 08:00
8 hozzászólás. 

12:18 A tanácsülés befejeződött, a következő ülés vezetőjének Orbán Balázst választották. Élő közvetítésünk ezennel véget ért.

12:14 Tikosi: a vasúttal kapcsolatban nem akartak törvénytelenséget csinálni, a jelzett sínszakaszt egy cementszállító vállalat készítette annak idején, velük kell megegyezniük. A Varga-patak szennyezettségét egy vagy két lakó okozza Tikosi szerint, ezeket már büntették meg. A gázszolgáltatóval Tikosi szerint is bajok vannak, nehézkes velük minden - "el kell jussunk oda, hogy megbüntessük őket". De azt sem lehet szerinte, hogy ha gázszivárgás van, akkor ne engedjék meg az utcafeltörést. A Patkóval kapcsolatban Mikének azt válaszolja, hogy a tervek nyilvánosak, a vásárt a szervezőkkel kell megbeszélni.

12:11 Kulcsár-Székely Attila a gázszolgáltatóra panaszkodik, a Cserehát térségében nagyon sok gödröt hagynak a munkák után. Gálfi Árpád a szavazógép elromlását fájlalja, az elektronikus tábla megjavítását. Az alpolgármester szerint 2008-ban eltűnt a szerver, s ilyen kijelzőt senki sem gyárt már, nem lehet használni. Teljesen új kellene Benedek szerint.

12:08 A különfélékben Mike Levente a Márton Áron tér felújításával kapcsolatban kér és kap szót. Szerinte ez egy kegyeleti hely, ezért szerinte itt nem szabadna vásárokon élelmiszert árulni. Tankó László az Urbana RT.-vel kapcsolatban kért szót, szerinte a beruházási terv nem egyértelmű. Gergely László azt javasolja Tikosinak, hogy a Fások utcából (a Kaufland mellett, az Intercost közelében) a sínpárt számolják fel, tegyenek rá aszfaltot, ugyanakkor a Varga patak állapotát is kifgásolja.

12:04 A módosításokat elfogadják, a szabályzat végére bekerül az is, hogy rendkívüli esetekben a polgármesteri hivatal megengedhet más plakátolási módszereket is. A szabályzat elfogadva, mindenki igennel szavaz.

12:02 Farkas György azt fájlalja, hogy kölönbséget teszünk a plakátolók között. "Az nem lehet, hogy egyeseket megbüntetünk, másokat nem!"- mondja a kabinetvezető.

12:00 Jakab Attila szerint attól van pezsgés a városban, hogy kis csoportok, kocsmák is szerveznek rendezvényeket, s ezeknek a dolgát megnehezíti a plakátolás korlátozása. Orbán Balázs javaslatát el fogják fogadni, a megszövezegéseket taglalják. Közben dél lett, megszólal a harang a főtéri templomból.

11:54 Tizenöt darab A3-as plakát 21 lejbe kerül tíz napra - mondja Farkas György. Jakab Áron Csaba szerint eléggé szigorú a szabályzat, de a jövp időszak ezt eldönti, ő egy egyéves átmeneti időszakot javasol, ezalatt ezt polgármesteri rendelettel is lehetne szabályozni.

11:50 Ha más javaslat van, szívesen fogadjuk - mondja Tikosi. Géczi Levente szerint a jogi szakbizottság pozitívan véleményezte. Orbán Balázsnak van hozzászólása: szerinte egy technikai módosítás kell, ha például valaki kedden ki akarja tetetni, akkor hétfőn 12 óráig be kell hozza a plakátot. "Jó" - mondja Tikosi és lejegyzi a javalatot. Orbán szerint vannak olyan rendezvények, amiket már hónapokkal előtt kitesznek, ezeket korlátozni kellene. Ugyanakkor nem ért egyet azzal, hogy fizessen a színház, a múzeum, a táncműhely, a filharmónia, a Tourinfo. Szerinte ne sújtsák ezeket az intézményeket a plakát-illetékkel, mert nehéz helyzetben vannak. "Mitől jobb egy színház, mint egy civil szervezet?" - teszi fel Jakab Attila a kérdést.

11:46 A hivatal rendezvényei ingyenesek lesznek, de más mindenkinek (pl. iskolák, egyesületek, műzeum, táncműhely) kell fizessen - Tikosi szerint nem nagy az összeg, a plakátolás illeték-köteles kell legyen. Ezzel szerinte elkerülik azt, hogy mindenki összevissza plakátoljon.

11:42 Egy hirdetőn egy hirdetett dologról egy plakát lehet, tíz napig lehet rajta. A2-es méretben (42x59 cm) összesen kilenc darab plakát fér fel egy hirdetőre. Egy rendezvény előtt tíz nappal azelőtt kell beadni, a hivatal kötelessége a rendezvény lejárta után eltávolítani a plakátot. Minden kedden és csütörtökön cserélnék a plakátokat. Akik illegálisan plaktolnak, eljárásra számíthatnak. A javasolt összeg négyzetméterenként tíz lej a tíz napra, ez alapján számolják ki a díjat - attól függően, hogy mennyi felületet igényelnek. 

11:39 A különfélék előtti utolsó napirendi pont jön, a plakátolás szabályzatáról. A szakbizottságban voltak módosító javaslatok ezzel kapcsolatban, a hivatal munkatársa ezt osztja szét a tanácsosoknak. Tikosi László a városgadálkodási hivatal részéről ismerteti a módosításokat, az egyik javaslat például az, hogy reklámot ne lehessen elhelyezni az új, az elmúlt hetekben kihelyezett hirdetési hengereken.

11:37 Zakariás belekerül a bizottságba, az RMDSZ hajlandó volt visszavonni egyet, így a bizottság összetétele: a polgármester, a rendőrfőnök, Géczi Levente, Jakab Áron Csaba, Zakariás Zoltán és Bodnár László jegyző. Így fogadják el.

11:28 Az MPP csak akkor tesz javaslatot, ha az RMDSZ az általa nevesített három személyből egyet visszavon. "Ez matematika!" - mondja Jakab. "Ez számtan, a matematika bonyolultabb!" - mondja Benedek, majd Jakab kérésére két perc szünetet rendel el. Felállnak, hangos beszéd, nevetés. 

11:24 A helyi közrendi bizottság megalakulásáról beszélgetnek egyelőre, Farkas György kabinetvezető ismerteti ennek hátterét. A határozattervezet szerint a helyi rendőrség mellé kell ez a bizottság. Nem derül ki, hogy kiket javasoltak a bizottságba. Jakab Áron Csaba szerint a RMDSZ-frakció az egyezség szerint a javaslatát letette, Gálfi Árpád szerint abban egyeztek, hogy a tanácsülésen javsolják majd a személyeket.

11:21 Jakab kollégáját, Zakariás Zoltánt javasolja az Udvarhely Táncműhely leendő igazgatóját vizsgáztató bizottságába, illetve az MPP Orbán Balázst a Tomcsa Sándor Színház igazgatóját vizsgáztató bizottságába. Nem megy át, mert az RMDSZ-esek tartózkodnak, többen hangosan nevetnek. Maradnak az eredetileg nevesítettek, illetve a szabályzat is.

11:18 A kulturális intézményvezetők vizsgáztatásának feltételeiről, a bizottságokról szavaznak. Jakab Attila szerint ne ugyanazok legyenek, mint az ősszel, módosító javaslatot tesz: most a bizottságot nem fogadjuk el, hanem erről egyeztessünk. Benedek szerint a bizottságok névsora része a határoztanak. Jakab az önkormányzat részéről tenne javaslatot, ha van rá lehetőség.

11:13 Elfogadják a Haáz Rezső Múzeum éves menedzseri tevékenységének értékelését. Elekes Gyula, a Művelődési Ház igazgatójának menedzseri szerződésének megkötéséről döntenek - a jelnlevő igazgató köszöni a bizalmat. Van-e egy kulturális stratégiája a városnak, kérdezi Tankó László. Mint kiderül, van, Elekes továbbra is a Művelődési Ház élén marad. 

11:09 Jön a kulturális intézmények tevékenységével kapcsolatos három napirendi pont. Többek között a leendő menedzserek vizsgáztatásáról szóló szabályzatot is ismertetik majd.

11:07 Visszavonják a Gimnáziummal kapcsolatos napirendi pontot - mint Benedek mondja, a szünetben egyeztettek. Az említett státus nem fogadja el a mostani hozzáállást, az alpolgármester szerint a jövő héten fognak tárgyalni velük - ezért az is lehet, hogy rendkívüli tanácsülésen hoznak döntést a gimnázium felújításának ügyében.

11:06 49 ezer 600 lej volt a Bethlen Gábor dombormű, a tanács beveszi a város közvagyonába.

11:05 A TERRE nevű pályázaton is részt vesz az önkormányzat, ezt is elfogadják, jön a tizedik napirendi pont a tizenhétből.

11:02 Két hasonló napirendi pont, az egyik a sportteljesítmények támogatásáról, a másik a kulturális programok finanszírozási eljárásáról szól, elfogadják.

11:01 A környezetvédelmi és fejlesztési tevékenységek éves finanszírozási tervét, az ifjúsági és tenügyi tevékenységek éves finanszírozási tervét, a sport és egészséges életmód népszerűsítésére vonatkozó tervét, a szociális tevékenységek éves finanszírozási tervét is elfogadják.

11:00 Az Udvarhelyi Fiatal Fórumot felmentik az adófizetés alól, mindeki igennel szavazott.

10:56 Folytatódik az ülés.

10:38 Elfogadva a költségvetés. Az RMDSZ mellette, az EMNP ellene, az MPP tartózkodott. Tíz perc szünetet rendelt el az ülésvezető, kiürül a terem, csak a három EMNP-s, valamint két MPP-s marad a teremben.

10:35 Gálfi szerint "gépszerűen működik a költségvetés elfogadása", szám szerint már hat módosító javaslatot nem fogadtak el.

10:33 Jakab Attila ironikusan jegyzi meg, hogy "találtunk pozitívumokat a költségvetésben".

10:30 Nem minden világos az EMNP-s képviselők számára, Benedek és Karda Emese magyaráznak Zakariásnak.

10.13 A plusz pénz megvalósítható pl. a tartalékalapból, tehát van rá mód, de ehhez az iskolát birtokló egyházi státussal új szerződést kell kötni majd. A témára még visszatérnek, most a költségvetés tárgyalásával, tehát a tételenkénti szavazással folytatják az ülést. 

tanacsules310:10 Az igazgató távozik a teremből. A költségvetés szavazása folytatódna. Géczi arra kérdez rá, hogy lehetnek-e kiskapuk? Benedek megismétli: a napirendi pontnál beszélik ezt meg, de nem lát más megoldást egyelőre.

10:07 Laczkó szerint kiskapuk vannak, hasonló helyzeteket oldottak még meg másutt, Benedek szerint a tetőtér megoldása fontos, de ez csepp a tengerben, ezt ő is tudja.

10:03 Benedek szerint erre nagy valószínűséggel ma nem tudnak megoldást találni.

10:01 A megyei tanács 580 ezer lejt "felcímkézett" e célra, de Laczkó szerint nem elég az, ha a város három évre előre kifizeti a bért.

10:00 Benedek (aki szintén a gimnázium diákja volt) azt mondja, hogy ezt a témát külön napirendi pontként tárgyalják. De nem igazán látja, hogy hogy lehetne a költségvetésből több pénzt juttatni a gimnáziumnak.

09:52 A gimnáziumot az is fenyegeti, hogy megszüntetik a gázszolgáltatását, a rendőrség pedig arra kötelezte az igazgatót, hogy kameráztassa be az épületet. Múlt héten pénteken este a védőrácsra esett egy díszítőelem. Laczkó szerint nem a bérek előzetes kifizetésével kellene támogatnia az iskolát, s úgy néz ki, hogy leáll az építkezés, az oktatás leállhat a gimnáziumban. Laczkó szerint a hasonló dolgok mindenütt megoldódtak. "Az iskola a városé!" - mondja az igazgató. "Mindenkienk a saját lelkiismeretével kell elszámolnia. Ha lemondásommal megoldódik a helyzet, én holnap lemondok!" - jelenti ki az igazgató. Döbbent csend. 

9.49 Laczkó György, a Tamási Áron Gimnázium igazgatója olvassa fel levelét az ülésen. Szerinte a költségvetésben alulfinanszírozzák a gimnáziumot más intézményekhez képest.

9:45 Gálfi az utcák feljavításának sorrendjében kifogásokat sorol - szerinte nem valósul meg a következetesség, a bethlenfalvi kis utcák javítása fontos lenne szerinte, de elutasítják. A beruházási listát elfogadják, a három EMNP-s, egy MPP-s ellene, három MPP-s tartózkodik, az RMDSZ-esek igennel szavaznak.

9:42 Gálfi szerint "nincs miről beszélgessünk, önök erőből dolgoznak", utalva arra, hogy az RMDSZ-es képviselők egyetlen módosító javaslatot sem fogadtak el (eddig három volt). Fölösleges, nincs miért húzzuk az időt - mondja az MPP-s tanácsos.

09:41 Lassan belefárad a karjuk a tanácsosoknak, annyit emelgetik. Általában összhangban.

09: 34 Géczi Levente a témától függetlenül felemlegeti, hogy meg kellett volna csinálni a Kuvar-II. Rákóczi Ferenc utcai körforgalmat. Jakab szerint "hülyeségeket beszél", Benedek arra kéri a tanácsosokat, hogy a tárgyról, az adott költségvetési tételekkel kapcsolatban szóljanak hozzá.

09.31 Ha kisebb javaslatok, hozzászólások vannak is közben, eddig minden esetben az eredeti előterjesztést fogadták el a tanácsosok. Mármint a többség.

09:24 Az egyik tételnél Jakab kifogásolja, hogy egy új helyi újság idulásához szükséges pénz van elkülönítve. Milyen lap? Mert ő nem hallott ezrről szakbizottsági ülésen. Géczi szerint erre azért van szükség, mert az Udvarhelyi Híradót Budapestről írányítják, a Hargita Népe Udvarhelynek pedig a megyei tanács a fenntartója, szerinte a legobjektívebb az uh.ro portál. Benedek szerint a projekt nincs kikristályosodva, most csak arról döntenek, hogy elvileg lehet egy ilyen újság a későbbiekben.

tanacsules2

09:17 Tankó javaslatot tesz arra, hogy a tanulmányoknál csökkentsék felére a tartalékalapot. Nem fogadják el, az MPP-ből sem szavaz mellette mindenki, az RMDSZ tartózkodik. A tételeket sorban fogadják el, most mindenki igennel szavaz.

09:11 Gergely László (RMDSZ) szerint konkrétumokat kellene mondani. Benedek szavazásra bocsátja az első beruházási tételt, az RMDSZ és az MPP elfogadja, az EMNP nem, így a tervezet átment. A következő tétel (számítógépvásárlás) ugyanebben a felállásban fogadják el, s így megy tovább is, az EMNP ellene van vagy tartózkodik. A tanügyi részben mindannyian igennel szavaznak.

09:06 Zakariás Zoltán (EMNP) is kifogásokat fogalmaz meg, szerinte jobb lenne egy-egy utcát egy évben leaszfaltozni, nem három év alatt. Jakab Attila szerint az RMDSZ-es tanácsosok előre eldöntenek mindent. Benedek szerint csupán egyetlen módosító javaslat volt a szakbizottságban, ezért nem érti a kifogásokat. Géczi Levente RMDSZ-es tanácsos szerint több pályázati pénzt kellene bevonzani.

09:03 Benedek vitázik a két tanácsossal, szerinte nem korrekt, hogy a kifogásokat nem a szakbizottsági üléseken tették meg, hanem most, az ülésen. Szabó Gyula RMDSZ-es tanácsos az alpolgármesternek ad igazat. Gálfi Árpád MPP-s tanácsos szerint sem volt lehetőségük beleszólni a költségvetésbe, igazat ad Tankónak.

08:51 Három: Tankó szerint a beruházások résznél az összeg egy része csupán tanulmányokra megy el, ez nem jó szerinte. Mint ahogy az Urbana Rt. működésével is gondok vannak, nem lehet meggyőzni a lakókat a távfűtés helyességéről. Négy: az adók tíz százalékáról (a helyi adókból, ami összesen 13 millió lej) a helyiek döntsenek - konkrétan a lakók és a vállalkozók javasolhassák, hogy mit hozzanak létre. Tankó jelzi, hogy a beruházási tételnél nemmel fog szavazni. A szintén EMNP-s Jakab Attilának is kifogásai vannak - a birkózóteremnek csak az alapja lesz meg, a Haberstumpf-villát sem újítják fel teljesen idén, s az utcák felújítására elkülönített összegek csak a kezdetekre elegendőek.

08:47 Tankó László (EMNP) sorolja az általa "reflexióknak" nevezett dolgokat. Négy észrevétele van. Egy ekkora anyagra szánjunk több időt, 3-5 nap nem elég, ugyanakkor az egyeztető találkozókat pozitívnak tartja. Kettő: mi a célunk? "Nem látjuk az előző évekhez való összehasonlítást."

08:40 Az ülésvezető alpolgármester szerint a tételeket külön-külön fogják szavazásra bocsátani. Csoma Zsigmond most a beruházási listát mutatja be.

08:35 Karda Emese, a hivatal gazadasági igazgatója részletesen, tételekben ismerteti a költségvetést. Az ülés megkezdése előtt Benedek Árpád Csaba alpolgármester Facebook-oldalán tett közzé néhány adatot, eszerint az összköltségvetés 82.703.000 lej, ebből saját bevétel 39.306.000 lej, a kiadásoknál a beruházások oldal 17.880.000, a személyi költségek 32.870.000 lej.

08:22 Még a 8.30-at sem várják meg, Bunta Levente mutatja be a költségvetés tervezeteét. „Meggyőződésem, hogy a költségvetés tényleg a fejlődést célozza meg." Vannak bizonyos dolgok, amik kérdőjeleket fogalmaznak meg, pl. az, hogy a megye költségvetését még nem fogadták el, ez a Tamási Áron Gimnázium esetében fontos. A tavalyhoz képest százezer lejjel küldtek többet a gimi tetőzetének megjavítására. Bunta szerint a tetőzet megjavítása a cél, arra kéri a testületet, hogy költhessenek ötszázezer lejt a munkára – amennyiben vissza kell térni, visszatérnek.

08:14 Két hozzászólás után a testület elfogadja a terem megépítését, mindenki igennel szavaz - ezzel a rendkívüli önkormányzati ülés le is járt, negyedóra múlva fognak hozzá a rendes havi ülésnek.

08:00 Elkezdődött az ülés, Bunta Levente polgármester jó munkát kívánva visszavonul. Csoma Zsigmond beruházási osztályvezető ismerteti a sportterem terveit.

08:00 Hamarosan kezdődik a rendkívüli tanácsülés, ahol a városi stadion mellett építendő multifunkcionális sportterem műszaki-gazdasági mutatóinak elfogadásáról döntenek. Az egyetlen napirendi ponttal rajtoló ülést a rendes havi követi, ennek napirendjéről korábbi írásunkban olvashatnak bővebben.8 hozzászólás

hirdetes

hirdetes
Hozzászólások | Szabályzat
avatar
levi_best
2013-03-28 09:55:11
Helyesírás
Kedves Katona úr kicsit azért figyeljen oda a helyesírásra !
avatar
hahaha
2013-03-28 10:03:15
Azért érdekes, hogy a Gimiből hány úgymond "nagy ember" került ki és képtelen lobbizni saját iskolájuk mellett, de magukat tudják fényezni. Egy ilyen iskolának nem ez kellene legyen a sorsa. Mire várnak ?
avatar
hahaha
2013-03-28 10:04:44
A katolikus egyház is mit csinál ? Felvasalja a pénzt és helló. Kicsit ők is mozdítsanak és ne csak maguknak rakják el...
avatar
levi_best
2013-03-28 10:15:43
Pár hiba: őjítják fel teljesen
sem volt lehetőúségük

"a bethlenfalvi kis utcák javítása fontos lenne szerinte, de elutasítják"
Érdekes a Mikes Kelemen utca le lett aszfaltozva.
Tippeljetek ki lakik ott !
avatar
Lakatos
2013-03-28 10:23:12
Az adofizetok penzebol ujitsanak fel egyhazi ingatlant ? Azert mert odajartunk mi es oda fognak jarni a gyerekeink ? Akkor ujitsuk fel a jungle t is ! Mindennek van hatara, az egyhaznak meg ugylatszik h van utlevele
avatar
mihoklali
2013-03-28 10:35:01
megoldasi javaslat
A katolikus egyhaz adja at az epuletet a varosnak, hogy ne kelljen bert fizetni es a varos ujitsa fel az epuletet.
avatar
Krisztián
2013-03-28 12:04:08
re: megoldasi javaslat
avatar
mihoklali
A katolikus egyhaz adja at az epuletet a varosnak, hogy ne kelljen bert fizetni es a varos ujitsa fel az epuletet.
Adjam bérbe használatra a saját lakásomat neked, hogy tudd megint leélni mint a komcsik. Bassza meg s eltelt huszonkét év. Itt állunk!
avatar
mihoklali
2013-03-28 12:25:16
re: re: megoldasi javaslat
avatar
Krisztián
[quote=mihoklali]A katolikus egyhaz adja at az epuletet a varosnak, hogy ne kelljen bert fizetni es a varos ujitsa fel az epuletet.
Adjam bérbe használatra a saját lakásomat neked, hogy tudd megint leélni mint a komcsik. Bassza meg s eltelt huszonkét év. Itt állunk![/quote]

Akkor nem kell berelni, kell keresni masik epuletet az iskolanak.

Hozzászólások Copyright (C) 2009 uh.ro. Minden jog fenntartva."